Uzticiet finansējuma piesaisti mums

Mūsu sadarbības rezultāts ir optimāla finansējuma iegūšana jūsu biznesam

Biznesa attīstībai, refinansēšanai vai restrukturizēšanai, kā arī virknei citu ilgtermiņa projektu uzņēmēji bieži vien lūko pēc ārējā finansējuma. Parasti pēc šāda pakalpojuma uzņēmēji vērsās bankās, taču tagad bankas kredītu nokārtošanu apgrūtina daudzas formalitātes, kas liedz operatīvi reaģēt uz Latvijas biznesa vajadzībām.

Rezultātā tirgū parādījās alternatīvie finansēšanas avoti: valsts investīciju organizāciju produkti, ES struktūrfondu līdzekļi, riska kapitāla fondu un privāto investoru līdzekļi, tai skaitā pūļa finansējums (crowdfunding), kā arī iziešana biržā, emitējot obligācijas.

Katra konkrētā situācija, kurā ir nepieciešams kāds no šiem finansēšanas instrumentiem, ir unikāla, prasa atsevišķu izskatīšanu un nosaka piesaistāmā kapitāla vērtību. Izstāstiet mums sava biznesa projekta parametrus, un mēs noteiksim, kāds finansējuma tips būs visatbilstošākais tieši jums.

Vincit Union komandā strādā speciālisti ar lielu pieredzi kreditēšanas jomā — mēs zinām šo “virtuvi” un sniedzam atbalstu visos finansēšanas darījuma posmos: no stratēģijas izstrādes un līdzekļu piesaistīšanas taktikas līdz pat uzņēmēja interešu pārstāvībai bankās un citās finanšu iestādēs. Mums ir liela pieredze darbā ar daudzām Latvijas bankām un citiem finansēšanas tirgus dalībniekiem. Mūsu zināšanas un pieredze palīdz paredzēt situācijas attīstību vairākus soļus uz priekšu.

Mūsu pakalpojumi

  • konsultācijas par biznesa finansējuma stratēģiju
  • kapitāla piesaistes plāna izstrāde
  • projekta risku analīze un novērtējums, kā arī kredīta piedāvājuma sagatavošana komunikācijai ar potenciālajiem investoriem
  • potenciālo investoru konkursa organizēšana
  • atbalsts darījuma īstenošanā, tai skaitā jūsu interešu pārstāvēšana kredītiestādēs un komunikācijā ar tām.

Aktuālās iespējas

Mēs katru dienu profesionāli palīdzam piesaistīt finansējumu, tāpēc mums ir informācija par šobrīd aktuālajām iespējām

Laika taupīšana

Mēs nosakām, kāds finansējuma tips būs visatbilstošākais tieši jums, un palīdzam operatīvi īstenot rezultatīvus kredīta darījumus

Izdevīgi piedāvājumi

Mēs regulāri organizējam mūsu klientiem nepieciešamā finansējuma piesaistīšanas konkursus, saņemot no bankām un privātiem investoriem izdevīgas likmes un nosacījumus

Banku kredīti

Aizņēmēji, kuriem ir vislabākais kredītreitings, ar mums vienmēr saņems vēl izdevīgākus kreditēšanas nosacījumus bankā vai privātā investīciju fondā

Privātie investori

Mūsu partneri skaidri saprot Latvijas biznesa vajadzības un ir gatavi sniegt savu kapitālu jūsu uzņēmuma attīstībai

Finansiālais ietaupījums

Mēs atbrīvosim jūs no nepieciešamības algot finansējuma piesaistīšanas speciālistu, samazinot jūsu budžeta izdevumus personālam

Liela pieredze

Vairāku gadu garumā īstenotā sadarbība ar kapitāla tirgus dalībniekiem ļauj mums izvairīties no “zemūdens akmeņiem” visā procesa gaitā

Interešu aizstāvība

Mēs uzņemamies aizstāvēt jūsu intereses un nodrošināt komunikāciju ar bankām, investīciju fondiem, kā arī privātiem investoriem

Kompetence bonusā

Sarežģītos gadījumos mēs konsultējamies ar kolēģiem — nodokļu ekspertiem, AML speciālistiem un juristiem

Mūsu komanda

Ja tev piedāvā fantastisku
iespēju, bet tu šaubies, ka
tev tas izdosies, piekrīti un
tad vēlāk noskaidro, kā tas
ir izdarāms!

/ Ričards Brensons/

Ņikita Klemperts
Investīciju vadītājs

Mūsu partneri

Uzsākot jaunu biznesa virzienu, mums bija nepieciešams papildu finansējums profesionālās tehnikas un aprīkojuma iegādei. Šā brīža situācija finanšu nozarē ir izaicinājums uzņēmējiem, tādēļ finansējuma piesaistei un sarunām ar potenciālajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem izvēlējāmies uzticamu partneri. Produktīvās sadarbības rezultātā iegādātā tehnika jau strādā mūsu biznesam.

Jānis Lāčaunieks, Pillar Contractor izpilddirektors

Uzticiet finansējuma piesaisti mums
ZVANIET MUMS
+371 6777 7999
NĀCIET PIE MUMS
Elizabetes iela 23, Rīga, Latvija