Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja nodrošina iespēju ceļot pa Šengenas zonas valstīm bez vīzas
Home / Uzturēšanās atļauja

Vispārējā informācija

Ar 2010. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz pagaidu uzturēšanās atļaujas iegūšanu Latvijas Republikā. Uzturēšanās atļauja dod tiesības bez vīzas pārvietoties pa Šengenas zonas valstīm. Turklāt uzturēšanās atļaujas saglabāšanai klientam nav obligāti pastāvīgi jāatrodas Latvijā.

Vincit Advisory, SIA, klienti var iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā šādos gadījumos:

 • investējot kredītiestādes subordinētajā kapitālā ne mazāk kā 280 000 EUR vismaz uz 5 gadiem, kā arī veicot 25 000 EUR maksājumu Latvijas Ekonomikas attīstības fondā;
 • nopērkot nekustamā īpašuma objektu ne mazāk kā 250 000 EUR vērtībā un veicot maksājumu Latvijas Ekonomikas attīstības fondā ne mazāk kā 5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības;
 • Latvijas uzņēmumu īpašnieki, kuri veic saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka ik gadu tiek nomaksāti nodokļi vismaz 40 000 EUR vērtībā;
 • Latvijas kompāniju valdes locekļi, kā arī, ievērojot virkni nosacījumu, ārzemju kompāniju pārstāvniecību Latvijā vadītāji.

Priekšrocības:

 • Bezvīzu pārvietošanās Šengenas zonā
 • Nav minimālās un maksimālās uzturēšanās Latvijā prasību
 • Uzturēšanās atļauju var noformēt ātri un vienkārši
 • Investora laulātajam/laulātajai un nepilngadīgiem bērniem arī ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju
 • Iespēja ģimenes locekļiem pārvākties uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā
 • Nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots uzturēšanās atļaujas iegūšanai, ir iespējams iegādāties kredītā
 • Iespēja iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju vai pilsonību

Uzturēšanās atļaujas noformēšanas kārtība:

 • Klients saņem nepieciešamo dokumentu sarakstu un sagatavo tos tajā valstī, kuras rezidents viņš ir, konsultējoties ar Vincit Advisory, SIA.
 • Klients iesniedz dokumentus uzturēšanās atļaujas lietas izskatīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) Rīgā vai Latvijas Republikas vēstniecībā/konsulātā tajā valstī, kuras rezidents viņš ir.
 • Klients ierodas Latvijā un kopā ar Vincit Advisory, SIA pārstāvi dodas uz PMLP saņemt uzturēšanās atļauju.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanas lietas izskatīšana parasti nepārsniedz 30 dienas; ir iespēja šo procesu paātrināt līdz 10 vai 5 darba dienām. Uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem; katru gadu to ir nepieciešams reģistrēt, un tam ir nepieciešama ģimenes locekļu personīgā klātbūtne. Pēc uzturēšanās atļaujas termiņa beigām to var pieprasīt atkārtoti.

Uzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Aizpildīta veidlapa un fotogrāfija

Izziņa par nesodāmību

Dokuments, kas apliecina pietiekamu naudas līdzekļu esamību

Nekustamā īpašuma nomas/īres līgums Latvijā

Dokumenti, kuri apliecina investīciju veikšanu


Mūsu komanda

Tver mirkli
/Carpe diem/

Natālija Baranova
Vecākā imigrācijas lietu eksperte

Sarežģīti uzdevumi var
prasīt daudz laika;
neiespējamie –
nedaudz vairāk.

Jūlija Fiļipova
Imigrācijas lietu eksperte